Skolemøbler

Vi er medlem av OFFINN kjeden og har vært med siden oppstarten i 1992. OFFINN er en samarbeidskjede som er representert over hele landet. Kjeden er i dag en av landets største leverandører av møbler til skole og barnehage. Vi er kjedens representant i Buskerud samt kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i oppland fylke. www.offinn.no

Rammeavtaler:

OFFINN kjeden er på ny valgt som leverandør av møbler til skoler og barnehager i Buskerud, Telemark og Vestfold fylker. Avtalen gjelder også for alle kommunene i Buskerud. Avtalen er inngått for 2 år med mulighet for forlengese i 1+1 år.